Vedenie klubu

Jozef HORVÁTH

predseda MHK Ružomberok

 

Peter MATEJKA

manažér MHK Ružomberok

 

Mgr.Peter ŽITNÍK

člen VV MHK Ružomberok

 

Roman HOLLÝ

člen VV MHK Ružomberok

 

MUDr. Erik MASARYK

člen VV MHK Ružomberok