Výkonný výbor

  Jozef HORVÁTH

predseda VV MHK Ružomberok

 

  Peter  MATEJKA

  manažér MHK Ružomberok

 

  Mgr.Peter  ŽITNÍK

  člen VV MHK Ružomberok

 

   Roman HOLLÝ

  člen VV MHK Ružomberok

 

MUDr.Erik MASARYK

   člen VV MHK Ružomberok